پروفایل من

نرجس عبدالمحمدی

عکاسی.نقاشی.گرافیک

  • کرمانشاه
آرشیو
خواب من....
شبی خواب دیدم با خدا کنار ساحل قدم می زنم
رد پای هردوی ما روی ساحل بود
وقتی برگشتم وبه گذشته نگاه کردم
دیدم در موقع مشکلات تنها یک ردپا کنار ساحل هست
پس به خدا گله کردم وگفتم خدایا چرا در موقع سختی مرا تنها گذاشتی؟
خدا لبخندی زدو گفت:
فرزندم تو در آن موقع بر دوش من بودی...


تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 7 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 2454