پروفایل من

منوره السادات نمائی مرتضائی

طراحی

آرشیوشیطان ،
شیطنتش را ،
به خدایش نفروخت ! ؛

انسان ،
خدایش را ،
به شیطنتی می فروشد !!!

___________________________


من نیز فروشنده ی نون به نرخ روز خوری هستم متأسفانه !!!
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 دی 1390
بازدید پروفایل: 3370