پروفایل من

نسرین قربانی

عکس

  • متولد 1 بهمن 1359
  • سمنان
  • شاهرود
  • loghattanha.blogfa.com
آرشیو
كوه با نخستين سنگها آغاز مي شود و انسان با نخستين درد در من زنداني ستمگري بود كه به آواز زنجيرش خو نمي كرد من با نخستين نگاه تو آغاز شدم!
عضویت در تاریخ 7 مهر 1389
بازدید پروفایل: 1873