پروفایل من

گیتا شاهوردیان

نقاش

آرشیو
لیسانس نقاشی هنرهای زیبا دانشکاه تهران

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 آذر 1388
بازدید پروفایل: 6554