پروفایل من

گلوریا آرت

نقاش / طراح

  • gloria-art.blogfa.com
  • art.gloria@yahoo.com
آرشیو
باز بودن چشمها لزوما"دلیل بر بیداری نیست، بیدار کسی است که حرکت میکند و به حرکت می اندازد، بیدار کسیست که میاندیشد و به اندیشه وا میدارد، لذا اگر حرکت تو تاثیری در حرکت دیگران نداشت، و یا اندیشه ات،اندیشه ها را به خروش نیاورد، ... همچون کسی هستی که در خواب میغلتد، و یا رویایی را میبیند، اما به هنگام بیداری،چیزی را به خاطر نمیآورد. دستهای گشاینده بهتر است ا ز چشمان به ظاهر گشوده!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 4415