پروفایل من

گلاره آرت

گرافیک

  • متولد 25 اسفند 1364
  • خراسان رضوی
  • مشهد
  • m.art64@yahoo.com
آرشیو
خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم ، تو را بخشنده پنداشتم و گنهکار شدم ، تو را وفادار دیدم و هرجا رفتم بازگشتم ، تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم ، تو مرا چه دیدی وفادار ماندی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عضویت در تاریخ 4 دی 1390
بازدید پروفایل: 4132