بیوگرافی و سوابق

hadi bashirzadeh

مربی درجه C بین المللی کاراته
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری