پروفایل من

محمد جوادی CHERIK

حدوداً عکاس [!]

  • متولد 21 مرداد 1371
  • hac@yahoo.com
آرشیو












من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند، و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند، می‌بوسم؛ و سلام و درود های خالصانه خود را به همه غنچه های آزادی و کمال نثار می‌کنم



امام خمینی کبیر (ره(






 «در جمهوری اسلامی همه آزادند الا بچه حزب اللهی ها»

شهید سید مرتضی آوینی













آلبوم های من

عضویت در تاریخ 21 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 13088