پروفایل من

هادی محرم نژاد

معماری

  • متولد 20 فروردین 1362
  • 09015019541
  • آذربایجان غربی
  • ارومیه
  • hadi.moharamnejad@yahoo.com
آرشیو

هنر بد به طرزی فاجعه از هنر خوب زیباترهچون بیانگر شکست انسانه  " ترستانلوئو "

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 2058