نگارخانه آثـار

[39]> آلبوم: سایر طراحی‌ها

هادی قنبری طرقبه

طراحی، کشاورزی، نشریات
 • صبح3

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 22 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  جلد شماره 3 نشریه دانشجویی مستقل صبح، دانشگاه فردوسی مشهد
 • موج2

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 22 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  حلد شماره 2 نشریه علمی، تخصصی، دانشجویی موج با موضوع انتقال بین‌حوضه‌ای آب؛ به صاحب‌امتیازی انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • شاخسار

  از مجموعه: عکس ترکیبی

  تاریخ ارسال: 6 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  دابل اکسپوژر از عکس جناب محمد وطنی
 • آریاترامس

  از مجموعه: اوراق اداری - کارت ویزیت

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  کارت ویزیت طراحی شده به سفارش شرکت آریاترامس با برند hummer
 • جناب محمد آشور

  از مجموعه: عکس ترکیبی

  تاریخ ارسال: 27 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • فرش حسینی

  از مجموعه: اوراق اداری - کارت ویزیت

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  کارت ویزیت طراحی شده برای فروشگاه و نمایشگاه فرش حسینی؛ به سلقیه و نظر مشتری
 • موج 5

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 22 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  جلد شماره 5 نشریه علمی، تخصصی، دانشجویی موج؛ ویژه‌نامه بازدید از سازه‌های آب استان خوزستان؛ به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • هزارتو

  از مجموعه: عکس ترکیبی

  تاریخ ارسال: 6 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  دابل اکسپوژر از عکس جناب محمد وطنی
 • شرکت یکتا

  از مجموعه: اوراق اداری - کارت ویزیت

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  کارت ویزیت به سفارش شرکت یکتا
 • یک عدد هومن

  از مجموعه: عکس ترکیبی

  تاریخ ارسال: 22 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • کالیگرافی

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 7 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  کالیگرافی به سفارش سرکار خانم سالاری
 • پولتیک

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 26 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  طراحی لوگو نشریه پولتیک
  "فصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی"
 • آزمایشگاه پردازش موازی

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  طراحی لوگو به سفارش آزمایشگاه پردازش موازی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شاخه دانشجویی جمعیت ایرانی علوم زعفران

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 26 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  طراحی لوگو شاخه دانشجویی جمعیت ایرانی علوم زعفران بر پایه لوگوی اصلی