بیوگرافی و سوابق

هادی قنبری طرقبه

طراحی، کشاورزی، نشریات
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
کاربر فتوشاپ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مهر 1393 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
رشته مهندسی آب کارشناسی مهر   1394 تاکنون   مشهد ایران
سوابق کاری