پروفایل من

هادی شایان زاده

طراحی گرافیک- تبلیغات

  • 09370404066
  • مشهد
  • hadi.shayan@yahoo.com
آرشیو
انسان به سه چیز اعتماد کند فریب خورده است:
آنچه ناشدنی است باور کند
به آنچه اطمینان ندارد تکیه کند
و در آنچه از آن او نیست طمع ورزد.


عضویت در تاریخ 3 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 8013