پروفایل من

حسین قربـانـی

گرافیست

  • متولد 20 مهر 1362
  • سفارشات : 55 190 55 0913
  • 0935 540 69 49
  • اصفهان
  • اصفهان
  • rangeno.art@gmail.com
  • haft_7@yahoo.com
آرشیو


"هــــ ــوالعــــ ــزیــــ ــــز"

بی جهت نیست در مقام صبر بس سروده اند
که اگر ما را نیز نصیبی بود در وصف ما هم سروده بودند...!
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 آذر 1387
بازدید پروفایل: 31615