بیوگرافی و سوابق

عرفان محمدپور آکردی

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
زبان انگلیسی کارشناسی مهر   1385 مهر   1385 تهران ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مطالعات منطقه ای - اروپا کارشناسی ارشد مهر   1390 بهمن   1390 ایران
سوابق کاری