پروفایل من

حامد خورشیدی

گرافیک و عکاسی

آرشیو
بیا وقتی برای عشق هورا می كشد احساس به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشكاور بیندازیم بیا با خود بیندیشیم اگر یك روز تمام جاده های عشق را بستند اگر یك سال چندین فصل برف بی كسی بارید اگر یك روز نرگس در كنار چشمه غیبش زد اگر یك شب شقایق مرد تكلیف دل ما چیست.
عضویت در تاریخ 25 مرداد 1389
بازدید پروفایل: 3893