بیوگرافی و سوابق

گرافیک و هنر

طراح گرافیک و مالتی مدیا -تایپوگرافی و نقاشیخط /مدرس فتوشاپ
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری