بیوگرافی و سوابق

گرافیک و هنر

حامد باقرزاده /طراح گرافیک و مالتی مدیا -تایپوگرافی و نقاشیخط /مدرس فتوشاپ
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری