بیوگرافی و سوابق

حامد باقرزاده

طراح گرافیک -تایپوگرافی و نقاشیخط /طراحی مولتی مدیا
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری