پروفایل من

حامد عظیمی

گرافیک

  • متولد 1 اسفند 1363
  • hamedazimi_ha@yahoo.com
آرشیو
مشیّت الهی فقط این نیست که باید سعادتمند شویم؛ بلکه این است که باید خودمان را سعادتمند کنیم.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 21 آبان 1387
بازدید پروفایل: 6552