پروفایل من

مد مددی

عکاسی

آرشیو
دو تا موش بودن که تو یه سطل بر از خامه افتادن,موش اولی همون اول تسلیم شد و خفه شد و مرد,اما موش دومی تسلیم نشد_انقدر تقلا کرد تا همه خامه ها به کره تبدیل شد و اومد بیرون_من اون موش دومی هستم"

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 1092