بیوگرافی و سوابق

حمیدرضا بداقی

اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری