پروفایل من

حمید عابدینی

گرافیک ، فیلم ساز، عاشق هنر

آرشیو
هنر زمزمه مستی است و خود آگاهان را حاجتی بدین زمزمه نیست.
سوزآتش درون است که در سخن می ریزد، و آن را که این آتش ندارد گو بسوزد که شعر سوز جگر است و آه دل و اشک چشم ... و این همه را جز به غریبان و شیداییان عطاء نکرده اند.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 29 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 2230