حلقه های اجتماعی

حمید عابدینی

گرافیک ، فیلم ساز، عاشق هنر
حسین بهرام نژاد
دانشجوی عکاسی خبری
حسین علی محمدی
خوشنویسی-گرافیک تجربی
سیدحسین حسینی
کمی گرافیست و اندکی عکاسی..
محسن مولایی
معماری-گرافیست تجربی
محمد علی تاری
طراح کاراکتر کارتونی و کتاب کودک ، اندکی گرافیک و عکاسی و تدوین
مهسا عبادیان
گرافیست - طراح صنعتی