پروفایل من

حمیده مهدی پور

رنگ و روغن و سیاه قلم

آرشیو

بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل مبندید ، چشم بیاندازید و دل مبازید  ,دیر یا زود باید گذاشت و گذشت .  امام علی (ع)
عضویت در تاریخ 30 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 1086