پروفایل من

حمیده سبحانی فرد

طراحی، نقاشی

  • قزوین
  • قزوین
آرشیو
همه عمر برندارم، سر ازین خمار مستی!
که هنوز، من نبودم، که تو در دلم، نشستی!...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 دی 1392
بازدید پروفایل: 1335