حلقه های اجتماعی

حسین حمزه ای

طراح گرافیک، وب، لوگو ، پوستر و...
-- --
--
تصویری موجود نیست
الف عین
کامپیوتر
تصویری موجود نیست
جواد عبدلی
این مختصر را ز ما قبول کن.......
حسین عباس زاده
هنرهای تجسمی / کارشناس ارشد کارگردانی نمایش
حسین مرتضایی
طراح و گرافیست
مسافر شهری غریب
گرافیک تایپوگرافی
مصطفی فشتنقی
دانشجوی رشته نرم افزارم ولی خب طراحی گرافیکی هم دوست دارم...!
مهدی احمدی
به دنبال حقیقت هنر
تصویری موجود نیست
ناهید فاضلی
طراح گرافیک و طراح وب سایت
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
تصویری موجود نیست