پروفایل من

هانی شرار

خوشنویس-نقاشی خط

  • متولد 3 مرداد 1359
  • تهران
  • hani_sharar@yahoo.com
آرشیو
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
http://ligheh.ir
telegram.me/ligheh
09122054167


عضویت در تاریخ 27 آبان 1386
بازدید پروفایل: 6812