پروفایل من

حنانه افرا

Logo design & Interested in photography

  • متولد 24 مرداد 1370
  • فارس
  • شیراز
آرشیو
من به آشکار ترین رنگ

خطوط دفترت را نقش می زدم

افسوس

که تو

در پنهان ترین زاویه دفترت دنبال

من می گشتی

و من

یاد گرفتم

تابلوهایم را بکشم

اما بی رنگ

و محو شوم

از خاطر تو.........

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 1775