گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 16 مهر 1394 | بازدید از اثر: 936
  • نگارخانه آثار
عزیزان از تنهایی نترسیم خدا با کسانی است که بر ایمان ، باورها، اعتقادات راستین خود مقاومت می کنند، اگر باور داریم که مسیر انقلابمون ، مسیر سعادت ماست باید اهل مقاومت باشیم بر تمام مصیبت ها، سختی و ... این وعده خداست ، و وعده خدا تخلف نا پذیری است
کسی منکر سختی های متحمل شده از تحریم بر مردمو کشور نیست ، اما باید بدانیم که دو راه بیشتر وجود نداره یا تسلیم همراه با خاری یا حفظ عزت در لوای مقاومت ، بنده و نه هیج انسان بالغ و عاقلی با مذاکره مخالف نیست اما به چه قیمتی؟
همه ی این اختلافات بر میگردد به جهان بیتی و نوع فکر و نگاه ما به مسائل پیرامون خود،بله یک نگاه، نگاه دینی ، نگاه عاشورایی، نگاه انقلابی است. دراین نگاه که نقاش اصلی آن مردم عزیزمون بودند، انقلابی که ما فاصله چندانی با آن نداریم اصول و مبانی آن مشخص و واضح است ، اسناد آن معتبر است .
حفظ عزت ، حفظ اعتقادات و باورها در این نگاه اصلا قابل معامله و مذاکرده نیست. مهر تائید آن به امضای هزاران هزار شهید رسیده.
اما در نگاه مادی و سکورال ،دین،باورها و اعتقادات جدای از تصمیم گیری های سیاسی دارای نقش اصلی و حتی فرعی هم نیستند و دین را مسئله شخصی همراه با برداشت شخصی قلمدادمیکنند، حفظ منافع مادی به هر قیمتی، اولویت اول و آخر ان است برای او اقتدار، عزت ، باور تا زمانی که منافع مادی ضربه ای نزند اشکال ندارد اما در مقابله این دو مطمئنا منافع مادی برنده بدون منازعه و پیروز یکطرفه است. برای او اعتقاد و باور مسئله شخصی و بی تاتیز در تصیمیم گیری های سیاسی است .
عزیزان دشمن را باید شناخت و مهمتر از آن انقلاب و خط راستین امام بزرگروارمان را، و با تمام وحود ،وجودمان را تحت تربیت این معلم بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی دنیا و آخرت قرار دهیم.
بله ،انقلاب ما انقلابی اعتقادی، از نوع نگاه دینی ، اساس و اصول آن مستخرج از باورهای دینی است. در این نگاه ظلم تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست، بپرسید از خانواده شهدا ، بخوانید وصیت نامه این بزرگ مردان تاریخ ما ن را، شهیدامان شاهدان همیشه جاوید این تاریخ این انقلاب را فراموش کردیم!!!؟
دوستان دشمن کجا را هدف گرفته؟
دشمن بهتر از هر کسی می داند که هدف کشور رسیدن به سلاح هسته ای نیست او با جایگاه ما ، اقتدار ما و در یک کلام نوع نگاه و طرز تفکر ما مشکل داره اما وای از ضعف ایمان که در بزنگاه های تاریخ ، در تصمیم های سرنوشت ساز، پشیمانی را برای مخاطبان و خوانندگان خود به بار آورده
بخوانیم، بله ضغف ایمان عده ای با امام علی چه کرد، ضعف ایمان عده ای با امام حسن چه کرد . ...
متاسفاه عده ای از مسئولان برای رفع مشلات و بی تدبیری در اداره کشور راهی جزء مذاکره در سایه ذلت، را نمی بینن برای آنها عزت، اقتدار، و ... این دست اصطلاحات بی معنی یا بی اعتبار است .بله این نگاه سکورالانه در حل مسائل و اداره کشور نه تنها راه گشا نیست که مشکل افرین است ، نقاط خیالی در این نگاه روزنهای نفوذ را به بزرگی حماقت ما باز خواهد کرد
و اما با ضعف ایمان چه می شودکرد!!! باید خودمان را مسلح کنیم به تقوا ، آنگاه می بینم دست خدا بالای همه دستهاست، مافوق همه قدرت ها، می شنوم و می بینیم که خداوند بر همه چیز قادر است ، می شنویم و می بینم که خداوند یاری میکند کسانی که خدا را یاری میکنند ، می شنیوم و می بینیم که وعده خدا تخلف ناپذیر است
اگر می بیند رهبر عزیزمون رو مسئله فرهنگ اینقدر پافشار و اصرار دارند و آن را مقدم بر همه چیز می دانند بخاطر همین است دوستان ، حفظ و ارتقاء نگاه دینی ، انقلابی مردم .
تقویت ایمان و باورهای مردم نیازمند کار فرهنگی است ، کار طاقت فرسای فرهنگی ، اگر ملتی دچار ضعف در ایمان و باورهای راستین خود شد در تمای ابعاد ضربه خواهد خورد ، سیلی خواهد خورد.
باید مسلح به تقوا بودعزیزان راهی جز این نداریم
ا
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش