پروفایل من

مهناز صادق الوعد

صنایع دستی

آرشیو

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم                   بیا  کز  چشم بیمارت هزاران  درد  برچینم


الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد                   مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 1207