پروفایل من

هدایت سلطانی زرندی

طراح گرافیک و عکاس

  • کرمان
  • Telegram : labkhandeanar ------ Instagram : Aksdoon ------ http://labkhandeanar.mihanblog.com/
  • hedayat.soltani@yahoo.com
آرشیو
سپیده که سر بزند
درین بیشه زار خزان زده
شاید دوباره گلی بروید
شبیه آنچه که در بهار بوییدی
پس به نام زندگی
هرگز مگو هرگز

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 دی 1391
بازدید پروفایل: 6648