پروفایل من

- هیئت الرضا(ع)

  • متولد 20 اسفند 1376
  • تهران
  • http://www.behesht.info
  • tarahi.behesht@yahoo.com
آرشیو
هیئت الرضا جهانی میشود آهنگ تو
تا خلوص و معرفت باشد به آب و رنگ تو
محفل خیل بسیجیان عاشق گشته ای
مرگ در بستر بدون جنگ و جبهه ننگ تو
رزمنده راه توام...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 19137