پروفایل من

فاطمه زال

  • بوشهر
  • fater.1368@gmail.com
آرشیو

فالحق ما رضیتموه، والباطل مآ اسخطتموه
حق آن است که آن را شما پسندیده،
و باطل آنچه شما از آن خشمگین باشید...

  
آنچه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست."امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)"

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 7 آبان 1389
بازدید پروفایل: 5975