پروفایل من

حسام الدین منظوم

طراحی صنعتی. عکاسی. ماکت سازی

  • متولد 16 اسفند 1366
  • 09352488660
  • کرج
  • hesam_pb@yahoo.com
آرشیو
hesam _pb@ yahoo . com
عضویت در تاریخ 22 دی 1387
بازدید پروفایل: 1706