بیوگرافی و سوابق

حمید حاجی رمضانعلی

طراح گرافیک و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
میکروبیولوژی کارشناسی مهر   1372 شهریور   1372 قم ایران
سوابق کاری