پروفایل من

موسی الرضا ابراهیم زاده

عکاسی

  • متولد 14 آذر 1359
  • 09143526457
  • ebrahimzade.doorbin.net
  • musarezaebrahimzadeh@gmail.com
آرشیو


تمام خوشه ها پر از گندم ،
وهیچ دستی دریغ سنبله ها را درو نخواهد کرد ،
دروگران ،
همه قبل از درو .......درو شده اند.


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اسفند 1387
بازدید پروفایل: 5454