پروفایل من

حجـت اورمیـار"چ"

-------------------- / گرافیــــــــــــک - Graphic \ ------------------

  • متولد 28 شهریور 1367
  • آزربایجــــان - اورمیـــــه (اورمـــو)
  • hojjat.asadyar@gmail.com
آرشیو
    
                                                                    Azərbaycan Elimdir , UrmiyƏ Sevgilimdir
               تمام صفحه های تاریخ گذشتگان را گشودم انگار خداوند ملت تورک را فروانروا و بقیه ملتها را فرمانبردار قرار داده است.
               _____________________________________________________________گروسه ( پدر تاریخ فرانسه)______.
                                                                                                         
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 آبان 1392
بازدید پروفایل: 3876