بیوگرافی و سوابق

مهدی نجفی پور

کارشناس گرافیک.مدرس هنر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
استاد دانشگاه دانشگاه علمی کاربرد شهریور 1392 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کارشناس ارتباط تصویری.مدرس دانشگاه علمی صنعتی البرز کارشناسی اردیبهشت   1377 اردیبهشت   1377 شهرستان ری ایران
سوابق کاری