پروفایل من

حسین عظیمی

طراحی-عکاسی تجربی

  • 09390014579
  • ساری
  • HOSSEIN21@CHMAIL.IR
آرشیو

اگر هنرمند نسبت به


                                تاریخ و

                                           سرنوشت انسان و

                                                                        هویت فرهنگی خویش


                                                متعهد باشد،دیگر در پیله حدیث نفس خفه نخواهد شد

                                                              بال های پروانگی اش خواهد رست و

                                                          پیله مقتضیات زمان و مکان را خواهد درید.                                  .:: سید شهیدان اهل قلم::.


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 مهر 1391
بازدید پروفایل: 3477