بیوگرافی و سوابق

حسین جاهدی

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
فناوری اطلاعات IT کارشناسی مهر   1389 تاکنون   ایران
سوابق کاری