پروفایل من

نگاه یک بعدی

طراحی لباس - گرافیک کامپیوتری

  • متولد 19 آذر 1360
آرشیو
......بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بكش ..............زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور مكن ............................. تصویر اگر زیبا نبود ....نقاش خوبی نیستی .............از نو دوباره رسم كن تصویر را باور مكن .......................... ...
عضویت در تاریخ 23 بهمن 1388
بازدید پروفایل: 3139