امیرعلی خدابنده
گرافیست، خطاط دیجیتال
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
شهریار جمالی کاپک
نویسنده، ایده پرداز، طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com
علی میری
گاهی برای دلم نقاشی میکنم
محمد صادق پوروهاب
طراح گرافیک و کم و بیش خوش نویس
مرتضی حاجیانی
طراح گرافیک [با کلی اما و اگر!]
مصطفی حیدری
طراح گرافیک ،یه ذره هم عکاسی
میثم عباسی
طراح گرافیک |متولد 26 مهرماه 1370|