پروفایل من

ســــید حســـــن ســــــــــــــجادی

گرافیک & کاریکاتور@ عکاسی

  • متولد 28 فروردین 1364
  • sajjadiart1364@gmail.com
آرشیو
آدم های بزرگ درد دیگـــــــران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم هـــــــای کوچـــــــــــک بی دردند

برای سفارش...
09128529243

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 مهر 1386
بازدید پروفایل: 18253