بیوگرافی و سوابق

ایمان چاوش

طراح.نقاش
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
نقاشی کارشناسی بهمن   1381 تیر   1381 تهران ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
نقاشی هنرستان هنرهای زیبا دیپلم شهریور   1379 خرداد   1379 تهران ایران
سوابق کاری