پروفایل من

مسعود محمدی

هیچیـــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ!

  • http://imotahar.com
  • imotahar@gmail.com
آرشیو

پرتال شخصی مسعود محمدی


صبح بى تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد


بى تو حتى مهربانى حالتى از کینه دارد


بى تو مى گویند تعطیل است کار عشقبازى


عشق اما کى خبر از شنبه و آدینه دارد


جغد بر ویرانه مى خواند به انکار تو اما


خاک این ویرانه ها بویى از آن گنجینه دارد


خواستم از رنجش دورى بگویم یادم آمد


عشق با آزار خویشاوندى دیرینه دارد


در هواى عاشقان پر مى کشد با بى قرارى


آن کبوتر چاهى زخمى که او در سینه دارد


ناگهان قفل بزرگ تیرگى را مى گشاید


آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 آذر 1391
بازدید پروفایل: 5229