پروفایل من

محسن شوریابی

عکاسی و گرافیک

  • متولد 13 بهمن 1364
  • تهران
  • mohsen.sh2020@gmail.com
آرشیو
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا بنیاد مكن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو كه می مینخوری صد لقمه خوری كه می غلام‌ست آنرا
عضویت در تاریخ 11 دی 1389
بازدید پروفایل: 2945