پروفایل من

محمد جهانگیری شیخ شبانی

گرافیک کامپیوتری - عکاسی

  • متولد 16 تیر 1363
  • 09165946090
  • خوزستان
  • اهواز
  • http://m-jahangiri.ir/
  • irankhz@gmail.com
آرشیو
سهم من از خدا ، سهم خدا از منه.
ماهی از آب بیرون می پره تا بمیره بره پیش خدا، ولی نمیدونه اونی که اون زیر کمکش کرد تا بپره خدا بوده.
دلت مثل دریا باشه که در عین آرامی قنوتی به بلندای موج های سر به فلک کشیده داره.
در نماز فکرت با خدا باشد، تا سجده ات برای خدا نه بر خاک باشد.
هیچ وقت به خودت مغرور نشو . ماه زمانی از آسمان محو میشه که فکر می کنه دیگه کامل شوده.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 8923