بیوگرافی و سوابق

محمد جهانگیری شیخ شبانی

گرافیک کامپیوتری - عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده پنجمین جشنواره منطقه ای پایتخت پنجره ها (نفر دوم خلاقه ) حوزه هنری استان خوزستان مهر 1392 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده سومین سوگواره استانی دل نوشته های عاشورایی لالی ( برگزیده بخش عکس ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مهر 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده چهارمین سوگواره استانی دل نوشته های عاشورایی لالی ( برگزیده بخش عکس ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان آبان 1392 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده نخستین جشنواره عکس پیشگیری از اعتیاد استان خوزستان ( نفر دوم خلاقه ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان آبان 1392 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
گواهی حضور در ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بخش تصویر سازی در سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفند 1392 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کاردانی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک کاردانی مهر   1391 اسفند   1391 اهواز ایران
سوابق کاری