حلقه های اجتماعی

ایمان طلوعی

جواهر ساز _ طراح جواهرات
ابوالقا ســــــم طحـــــــــانیان
کاریکاتور/تصویرسازی/پوستر/عکس/نقاشیخط
رویا لیلی ئیون
معمار ، طراح جواهر مفهومی ، طراح مبلمان ، طراح داخلی
مجید رستگار
خوشنویسی.نقاشیخط .گرافیک وعکاسی
محمد سعید نقاشیان
خوشنویسی/تصویرسازی/موسیقی