پروفایل من

جواد فاطمی مقدم سقی

خوشنویس (معلی ، سفیر و کرشمه)

  • متولد 26 دی 1372
  • https://telegram.me/JavadfamoArtworks
  • javadfamo@yahoo.com
آرشیو
حضرت علی (ع) :                                                                             ما اکثرالعبر و اقلّ الاعتبار
کانال حقیر در تلگرام............
https://telegram.me/JavadfamoArtworks
موفق و موید باشید
التماس دعا

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 آذر 1389
بازدید پروفایل: 3618