پروفایل من

سید جواد طبیب زاده

فتوشاپیست

آرشیو
به نام خدایی كه عشق را آفرید.
كم مونده زندگی رو بكنم تو گونی، بندازمش تو چاله ی فضایی! از باده و خمر بی ثمرم نگذاریـــد از عشق علی بی خبرم نگذارید تا عمر بود لعن عمر می گویــــم من حیدریم سر به سرم نگذاریدID:javadmagic@yahoo.com
عضویت در تاریخ 16 تیر 1388
بازدید پروفایل: 14165