پروفایل من

امیررضا لطفی

طــــــراح گرافیکــــــ

  • متولد 27 اسفند 1363
  • 27 97 887 0912
  • قزوین
  • ad.aseman@yahoo.com
آرشیو
انســـــــــان ها تنــــــــــــــــــها می ماننـــــــــــــــــــــد ....
چون به جـــــــــای پل غالباً دیـــــــــــــــــــــوار می سازند ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 اسفند 1389
بازدید پروفایل: 3003